top of page

                                                               Regulamin:

Ze względu  iż:   

                                                                

Zagroda Edukacyjna pracuje w obszarze czynnego gospodarstwa rolnego zalecamy:

- w trosce o  zdrowie osób uczestniczących w zajęciach jak również przebywających na  jego terenie przestrzeganie  przedstawionych poniżej ogólnych warunków.

- kontakt ze zwierzętami może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą osób prowadzących warsztaty

- za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie natomiast instruktorzy prowadzący zajęcia są odpowiedzialni za przeprowadzenie zajęć

- ponieważ warsztaty prowadzone są na terenie czynnego gospodarstwa rolnego, które jest terenem prywatnym prosimy o poruszanie się jedynie w wyznaczonym terenie, tak aby nie naruszać prywatności innych mieszkańców

- ze względu na czynne uczestnictwo  wszystkich dzieci  w  zajęciach prowadzonych zarówno na zewnątrz jak i w pomieszczeniach (pole, stajnia, kurnik) 

prosimy o przekazaniu informacji rodzicom aby odpowiednio ubrali dzieci, stosownie do warunków m.in. obuwie zakryte  (typu buty sportowe lub  kalosze) ciepłe kurtki, czapki, szaliki w okresie wczesnej wiosny i jesieni itp.

 

- na terenie zagrody istnieje możliwość robienia zdjęć, ale tylko w wyznaczonych miejscach i za zgodą właściciela obiektu

- na terenie zagrody obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazów i dźwięków 

- na terenie zagrody obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów oraz innych urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz

Osoby nie stosujące się do wyżej wymienionych zakazów zostaną poproszone o opuszczenie terenu zagrody.

  

Zgodnie z wytycznymi Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych: jeden opiekun na 10/15 (przedszkole/szkoła) uczniów ma wstęp bezpłatny.

- Rodzice oraz dodatkowe osoby towarzyszące wstęp płatny.

- Pilot i kierowca autokaru wstęp bezpłatny.

Maksymalna ilość opiekunów przy grupie 50 osobowej to 8 osób (5 osób wstęp bezpłatny plus 3 osoby wstęp płatny) przy grupie 100 osobowej to 14 osób (10 osób wstęp bezpłatny plus 4 osoby wstęp płatny).

 

Nie organizujemy zajęć integracyjnych dla dzieci i rodziców.

Liczba uczestników: min. 25 dzieci - max. 50 na jedną ścieżkę edukacyjną.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmiany programu zajęć jeżeli zachodzi taka konieczność.

 

W przypadku rezerwacji dla grupy powyżej 60 dzieci, konieczna wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości wycieczki.

                                                

                                                     Rezerwacja terminów

                                                        Celestyna Kubus

                                                e-mail: celciaa@interia.pl

                                                e-mail:andrzej@agrokonarzew.com

                                      lub telefonicznie  :

                                                                

                                                                   kom.  692 257 983

                                                                    tel.   24 722-19-24

 

         

                                       

 

bottom of page